El violí

Full de presentació del violí. Dues versions:

El violí – per futurs violinistes (pdf)  +senzill
Presentació del violí per a futurs violinistes, alumnes que comencen molt petits o a la roda d’instruments. Inclou quatre pinzellades de les característiques del violí i el dibuix d’un nen tocant.

El violí – per petits violinistes (pdf)  +complet
Presentació de l’instrument per nens que comencen a tocar el violí. Inclou un dibuix del violí amb els noms de les seves parts i una mica de text que explica algunes característiques de l’instrument.  

Diubuix del violí. Parts del violí.

Si només voleu la imatge del violí amb els noms de les seves parts, la podeu descarregar fent-hi clic a sobre i seleccionant Guardar como.


No hi ha comentaris

Disculpa, els comentaris estan deshabilitats.